Hrvatski jezični portal

òkrhnuti

òkrhnuti (što) svrš.prez. -nēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. òkrhnūt〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
okrhnuti
 
prezent
jednina
1. okrhnem
2. okrhneš
3. okrhne
množina
1. okrhnemo
2. okrhnete
3. okrhnu
 
futur
jednina
1. okrhnut ću
2. okrhnut ćeš
3. okrhnut će
množina
1. okrhnut ćemo
2. okrhnut ćete
3. okrhnut će
 
aorist
jednina
1. okrhnuh
2. okrhnu
3. okrhnu
množina
1. okrhnusmo
2. okrhnuste
3. okrhnuše
 
perfekt
jednina
1. okrhnuo sam
2. okrhnuo si
3. okrhnuo je
množina
1. okrhnuli smo
2. okrhnuli ste
3. okrhnuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam okrhnuo
2. bio si okrhnuo
3. bio je okrhnuo
množina
1. bili smo okrhnuli
2. bili ste okrhnuli
3. bili su okrhnuli
 
imperativ
jednina
2. okrhni
množina
1. okrhnimo
2. okrhnite
 
glagolski prilog prošli
okrhnuvši
 
glagolski pridjev aktivni
okrhnuo, okrhnula, okrhnulo
okrhnuli, okrhnule, okrhnula
 
glagolski pridjev pasivni
okrhnut, okrhnuta, okrhnuto
okrhnuti, okrhnute, okrhnuta
Definicija
razg. oštetiti tako da se odlomi manji dio krute cjeline; okrnjiti
Etimologija
✧ o (b)- + v. krhak, krhotina