Hrvatski jezični portal

on1

on1 m

Definicija
lingv. ime slova o u glagoljičkoj i ćiriličkoj azbuci, usp. o (I) (2)