Hrvatski jezični portal

bȁra2

bȁra2 ž 〈G mn bȃrā〉

Izvedeni oblici
jednina
N bara
G bare
D bari
A baru
V baro
L bari
I barom
množina
N bare
G bara
D barama
A bare
V bare
L barama
I barama
Definicija
reg. naziv za kozu crno-bijele dlake
Onomastika
Báro m. os. ime, Bȁriša (po ocu Baru)
pr. (nadimačka): Bàran (360, sred. Dalmacija), Bàranić (150, Međimurje, S Dalmacija), Baránović (320, sred. Dalmacija), Barílović (po ocu Baru, zabilježeno u 16. st.), Bȁrišić (od 18. st.)
Etimologija
prasl. *bъrъ (rus. bor, polj. ber) ≃ prasl. *baran (rus. barán, polj. baran)