Hrvatski jezični portal

òšinuti

òšinuti (koga, što) svrš.prez. òšinēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. òšinūt〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
ošinuti
 
prezent
jednina
1. ošinem
2. ošineš
3. ošine
množina
1. ošinemo
2. ošinete
3. ošinu
 
futur
jednina
1. ošinut ću
2. ošinut ćeš
3. ošinut će
množina
1. ošinut ćemo
2. ošinut ćete
3. ošinut će
 
aorist
jednina
1. ošinuh
2. ošinu
3. ošinu
množina
1. ošinusmo
2. ošinuste
3. ošinuše
 
perfekt
jednina
1. ošinuo sam
2. ošinuo si
3. ošinuo je
množina
1. ošinuli smo
2. ošinuli ste
3. ošinuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam ošinuo
2. bio si ošinuo
3. bio je ošinuo
množina
1. bili smo ošinuli
2. bili ste ošinuli
3. bili su ošinuli
 
imperativ
jednina
2. ošini
množina
1. ošinimo
2. ošinite
 
glagolski prilog prošli
ošinuvši
 
glagolski pridjev aktivni
ošinuo, ošinula, ošinulo
ošinuli, ošinule, ošinula
 
glagolski pridjev pasivni
ošinut, ošinuta, ošinuto
ošinuti, ošinute, ošinuta
Definicija
udariti šibom, snažno udariti tankim štapom, udariti bičem [ošinuti pogledom pogledati u znak upozorenja, ili pogledati s mržnjom]; šinuti
Etimologija
✧ o (b)- + v. šib, šȉbati