Hrvatski jezični portal

Pȁpua Nȍvā Gvinéja

Pȁpua Nȍvā Gvinéja ž

Definicija
geogr. država u I dijelu otoka N. Gvineje i na otočjima Z dijela Tihog oceana, 462.840 km2, 3.918.000 stan., glavni grad Port Moresby
Etimologija
mal. papua: kudrave kose