Hrvatski jezični portal

pȃnj

pȃnj m 〈N mn pánjevi〉

Izvedeni oblici
jednina
N panj
G panja
D panju
A panj
V panju
L panju
I panjem
množina
N panjevi
G panjeva
D panjevima
A panjeve
V panjevi
L panjevima
I panjevima
Definicija
1. a. dio drveta koji ostaje uz korijen kad se stablo otpili i sruši; šuljak b. debeli komad drveta [mesarski panj]
2. krupan komad balvana, klada koja služi za sječenje, za cijepanje drva; drvocjep
3. reg. trs, čokot vinove loze
Sintagma
janjetina s panja kulin. janjetina s ražnja koja se prilikom prodaje siječe na panju ili na kakvoj debeloj dasci
Frazeologija
glup kao panj vrlo glup, tup (o osobi slaba shvaćanja i bez inicijative);
sam kao panj potpuno sam, usamljen, bez igdje ikoga;
sjediti (stajati) kao panj sjediti (stajati) nepomično, tupo, bez razumijevanja i osjećaja;
srubiti (uništiti) do panja srubiti (uništiti) sasvim, dokraja;
stari panj star otporan čovjek
Etimologija
prasl. *pьnjь (rus. pen', polj. pień) ≃ grč. pínaks: daska