Hrvatski jezični portal

Paraguay

Paraguay (izg. pȁragvāj) m

Definicija
geogr. rijeka u Brazilu i Paragvaju (Južna Amerika), desni pritok Parane, dug 2549 km