Hrvatski jezični portal

nȅkonvencionālan

nȅkonvencionālan prid.odr. -lnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N nekonvencionalan
G nekonvencionalna
D nekonvencionalnu
A nekonvencionalna / nekonvencionalan
V nekonvencionalni
L nekonvencionalnu
I nekonvencionalnim
množina
N nekonvencionalni
G nekonvencionalnih
D nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
A nekonvencionalne
V nekonvencionalni
L nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
I nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
 
srednji rod
jednina
N nekonvencionalno
G nekonvencionalna
D nekonvencionalnu
A nekonvencionalno
V nekonvencionalno
L nekonvencionalnu
I nekonvencionalnim
množina
N nekonvencionalna
G nekonvencionalnih
D nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
A nekonvencionalna
V nekonvencionalna
L nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
I nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
 
ženski rod
jednina
N nekonvencionalna
G nekonvencionalne
D nekonvencionalnoj
A nekonvencionalnu
V nekonvencionalna
L nekonvencionalnoj
I nekonvencionalnom
množina
N nekonvencionalne
G nekonvencionalnih
D nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
A nekonvencionalne
V nekonvencionalne
L nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
I nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N nekonvencionalni
G nekonvencionalnog / nekonvencionalnoga
D nekonvencionalnom / nekonvencionalnome / nekonvencionalnomu
A nekonvencionalnog / nekonvencionalni
V nekonvencionalni
L nekonvencionalnom / nekonvencionalnome / nekonvencionalnomu
I nekonvencionalnim
množina
N nekonvencionalni
G nekonvencionalnih
D nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
A nekonvencionalne
V nekonvencionalni
L nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
I nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
 
srednji rod
jednina
N nekonvencionalno
G nekonvencionalnog / nekonvencionalnoga
D nekonvencionalnom / nekonvencionalnome / nekonvencionalnomu
A nekonvencionalno
V nekonvencionalno
L nekonvencionalnom / nekonvencionalnome / nekonvencionalnomu
I nekonvencionalnim
množina
N nekonvencionalna
G nekonvencionalnih
D nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
A nekonvencionalna
V nekonvencionalna
L nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
I nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
 
ženski rod
jednina
N nekonvencionalna
G nekonvencionalne
D nekonvencionalnoj
A nekonvencionalnu
V nekonvencionalna
L nekonvencionalnoj
I nekonvencionalnom
množina
N nekonvencionalne
G nekonvencionalnih
D nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
A nekonvencionalne
V nekonvencionalne
L nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
I nekonvencionalnim / nekonvencionalnima
Definicija
koji se opire konvencijama, koji se ne drži uobičajenih pravila
Sintagma
nekonvencionalno oružje vojn. oružje čija je uporaba zabranjena međunarodnim konvencijama (atomsko, biološko i kemijsko)