Hrvatski jezični portal

konvèncija

konvèncija ž

Izvedeni oblici
jednina
N konvencija
G konvencije
D konvenciji
A konvenciju
V konvencijo
L konvenciji
I konvencijom
množina
N konvencije
G konvencija
D konvencijama
A konvencije
V konvencije
L konvencijama
I konvencijama
Definicija
1. međunarodni sporazum o kakvu važnu pitanju [poštanska konvencija]
2. općevažeće pravilo koje vrijedi za sve i kojega se svi pridržavaju [držati se konvencije]
3. opći sastanak političke stranke na kojoj delegati odlučuju prema ovlaštenjima, općenito, veliki zbor [konvencija stranke; održati konvenciju]; skupština
Etimologija
lat. conventio ≃ convenire: združiti se ≃ kon- + venire: doći