Hrvatski jezični portal

bahàsa

bahàsa ž

Definicija
lingv. službeni jezik u Indoneziji
Etimologija
mal.: jezik, govor ← skr. bhāša