Hrvatski jezični portal

nȃv

nȃv m

Definicija
mit. drugi svijet u slavenskoj mitologiji
Etimologija
prasl. *navь (rus. dijal. nav': mrtvac, stčeš. nav: pakao)