Hrvatski jezični portal

nȅprekīdno

nȅprekīdno pril.

Definicija
bez prekida, ne prekidajući, bez prestanka, neprestano, kontinuirano