Hrvatski jezični portal

nȉkuda

nȉkuda (nȉkud) pril.

Definicija
ni u kojem pravcu (uz zanijekanu radnju)
Frazeologija
A. neće nikuda 1. ne putuje, ne odlazi, ne ide na odmor 2. neće se micati, neće popustiti, neće se rasklimati (o dijelovima koji se učvršćuju, predmetima koji se mogu kotrljati, koje se želi smjestiti da se u prijevozu ne sudaraju i sl.);
B. nikuda i nikamo ništa nije moguće učiniti;
nikuda iz te (ove) kože nije moguće ništa promijeniti u svom načinu života i prilikama
Etimologija
v. ni1 + v. kud (kuda)