Hrvatski jezični portal

nȉger

nȉger m

Definicija
žarg. crnac, pripadnik crne rase, naziv najčešće pejor. prizvuka
Etimologija
amer.engl. nigger ← šp. negro