Hrvatski jezični portal

mȃlī

mȃlī m 〈G mȃlog/mȃloga〉

Definicija
poimeničeni pridjev u značenju
1. mali dječak, dječarac
2. mali na brodu
Sintagma
mali od kužine 1. reg. pom. dječak koji radi u kuhinji 2. pren. pejor. potrkalo, potrkuša
Frazeologija
mali! (u izravnom obraćanju kad se mnogo stariji obraća ili doziva dječaka); dečko!