Hrvatski jezični portal

mȁlne

mȁlne (màltene) pril.

Definicija
gotovo, umalo, zamalo, skoro