Hrvatski jezični portal

mȁma

mȁma ž

Izvedeni oblici
jednina
N mama
G mame
D mami
A mamu
V mamo
L mami
I mamom
množina
N mame
G mama
D mamama
A mame
V mame
L mamama
I mamama
Definicija
1. fam., v. majka
2. anat. dojka, sisa
3. meteor. obilježje nekih rodova oblaka (kumulonimbusa, cirusa, stratokumulusa i dr) onda kad se na donjoj strani oblaka vide izrasline u obliku dojki ili vrećastih izbočina
Onomastika
pr. (nadimačko): Màmek (Križevci, Koprivnica)
Etimologija
✧ (1) prasl. *mama (slov. mama, rus. máma); (2) lat. mamma