Hrvatski jezični portal

màndōrla

màndōrla ž

Definicija
kat. aureola; svjetlosni simbol što oblikom badema okružuje tijelo lika koji je prikazan
Etimologija
tal.: badem