Hrvatski jezični portal

mȁsōvno

mȁsōvno pril.

Definicija
u masi, u velikoj skupini