Hrvatski jezični portal

màsa1

màsa1 ž

Izvedeni oblici
jednina
N masa
G mase
D masi
A masu
V maso
L masi
I masom
množina
N mase
G masa
D masama
A mase
V mase
L masama
I masama
Definicija
1. fiz. a. količina materije sadržane u nekom tijelu, mjera inercije tijela odn. mjera otpora tijela koje pod utjecajem sile povećava odn. smanjuje brzinu [inercijalna masa] b. težina izražena u kilogramima kao osnovnim jedinicama mjerenja c. u modernoj fizici, Einstein je pokazao pomoću specijalne teorije relativnosti (1905) da masa svakog tijela raste s brzinom i da postoji ekvivalent mase i energije (E = mc2) d. masa se može definirati i preko gravitacijske sile kojom tijela privlače jedno drugo (Sunce Zemlju, Zemlja tijela na površini Zemlje itd.); Roland Eötvös (1848—1919) je eksperimentalno pokazao da se inercijalna i gravitacijska masa ne razlikuju, princip ekvivalentnosti inercijalne i gravitacijske mase Einstein je (1916) uzeo kao ishodišni princip opće teorije relativnosti [gravitacijska masa]
2. sociol. a. veliko mnoštvo ljudi, svjetina, gomila, mnoštvo pojedinaca koji nisu organizacijski povezani [masa bjegunaca; masa izletnika] b. organizirana grupa velikog broja ljudi [masa demonstranata] c. široki slojevi stanovništva [široke narodne mase, ideol.; mase birača; masa sirotinje]
3. kem. smjesa tvari ili tvar koja služi za proizvodnju čega
4. bezobličan predmet, nešto što je neodređenih oblika
5. razg. a. tromost, nepokretnost, glomaznost b. velika količina čega [masa stvari]
Sintagma
kritična masa 1. fiz. minimalna količina fisionog materijala koja može podržavati nuklearnu reakciju 2. pren. potreban broj ljudi da bi se pokrenulo kakvo događanje [imati/nemati kritičnu masu]
Etimologija
lat. massa: tijesto, gruda ← grč. mȃza: sušeno tijesto, ječmeni kolač ≃ mássein: mijesiti