Hrvatski jezični portal

mȋna1

mȋna1 ž

Izvedeni oblici
jednina
N mina
G mine
D mini
A minu
V mino
L mini
I minom
množina
N mine
G mina
D minama
A mine
V mine
L minama
I minama
Definicija
1. vojn. a. eksploziv smješten u metalni (ili plastični) oklop stavljen u zemlju, na zemlju ili u vodu s ciljem uništenja neprijatelja [nagazna mina; protupješačka mina; protutenkovska mina; plutajuća mina] b. minobacački projektil; granata
2. pren. čin, prepad kao izraz namjere da se kome što pokvari, da se što uništi [njegova je izjava prava mina]; bomba
Etimologija
fr. mine ← gal.roman. *mina: rov ← gal.