Hrvatski jezični portal

mȇso

mȇso sr 〈G mȇsa〉

Izvedeni oblici
jednina
N meso
G mesa
D mesu
A meso
V meso
L mesu
I mesom
množina
N mesa
G mesa
D mesima
A mesa
V mesa
L mesima
I mesima
Definicija
1. a. mišićno tkivo (između kože i kostiju) tijela čovjeka i životinja b. mišićno tkivo životinja kao hrana [mljeveno meso]
2. mekani i sočni dijelovi voća (osim koštice i kore ili ljuske)
Sintagma
debelo meso stražnjica, zadnjica; guzica;
divlje meso razg. deformirana izraslina tkiva (takva koja nije upaljena); izrast, guka, tvrdina;
topovsko meso mrtvi ljudi na bojnom polju, oni koji su bili žrtvovani da poginu, topovska hrana
Onomastika
pr. (prema zanimanju i nadimačka): Mȅsār (450, Zlatar Bistrica, Čazma, Banovina, Prigorje, I Slavonija), Mèsarek (Mesárek) (260, Međimurje, Primorje, Podravina, I Slavonija), Mèsarič (Međimurje, Rijeka, Baranja), Mèsarić (1530, Međimurje, Zagorje, I Slavonija), Mèsāroš (280, Baranja, I Slavonija, ← mađ.), Mesárov (160, Ðurđevac, Podravina, Prigorje)
Etimologija
prasl. i stsl. męso (rus. mjáso, polj. mięso), latv. miesa ← ie. *mēmso- (skr. mās-, alb. mish)