Hrvatski jezični portal

mìōn

mìōn m 〈G mióna〉

Definicija
fiz. elementarna čestica, lepton, nosilac negativnog elementarnog električnog naboja; identičnih svojstava kao elektron, samo o. 200 puta veće mase (simbol μ), otkriven je 1937. u kozmičkim zrakama, pogrešno se držalo da je mezon, te je bio nazvan μ-mezon
Etimologija
✧ mi- + -on