Hrvatski jezični portal

àzīl

àzīl m 〈G azíla〉

Izvedeni oblici
jednina
N azil
G azila
D azilu
A azil
V azile
L azilu
I azilom
množina
N azili
G azila
D azilima
A azile
V azili
L azilima
I azilima
Definicija
1. pov. utočište, sklonište, u antičko doba hramovi i svetišta, u srednjem vijeku crkve
2. pravn. pravo političkog bjegunca na utočište u nekoj stranoj državi (uključujući zgradu stranog diplomatskog predstavništva) [zatražiti azil; dati azil; dobiti azil; pravo na azil]; politički azil
3. pren. svako sklonište pred progonom, neprilikom, bolešću, starošću, često u formi institucije [azil-prenoćište; azil za umobolne]
Etimologija
grč. ásylon: nepovredivo mjesto