Hrvatski jezični portal

mȉti

mȉti (koga, što, se) nesvrš.prez. mȉjēm (se), imp. mȋj (se), pril. sad. mȉjūćī (se), prid. rad. mȉo (se), prid. trp. mȉven/mȋt, gl. im. mȉjēnjē/mìvēnjē〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
miti
 
prezent
jednina
1. mijem
2. miješ
3. mije
množina
1. mijemo
2. mijete
3. miju
 
futur
jednina
1. mit ću
2. mit ćeš
3. mit će
množina
1. mit ćemo
2. mit ćete
3. mit će
 
imperfekt
jednina
1. mijah
2. mijaše
3. mijaše
množina
1. mijasmo
2. mijaste
3. mijahu
 
perfekt
jednina
1. mio sam
2. mio si
3. mio je
množina
1. mili smo
2. mili ste
3. mili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam mio
2. bio si mio
3. bio je mio
množina
1. bili smo mili
2. bili ste mili
3. bili su mili
 
imperativ
jednina
2. mij
množina
1. mijmo
2. mijte
 
glagolski prilog sadašnji
mijući
 
glagolski pridjev aktivni
mio, mila, milo
mili, mile, mila
 
glagolski pridjev pasivni
miven, mivena, miveno
miveni, mivene, mivena
Definicija
ekspr. jez. knjiž.
1. (koga, što) prati ruke i lice, osvježavati vodom; umivati
2. (se) umivati se, prati sebi lice i ruke
Frazeologija
ruka ruku mije pren. složno postupati, uzajamno se pomagati
Etimologija
prasl. i stsl. myti (rus. myt', polj. myć), lit. maudyti: prati ← ie. *muH- (skr. mūtram: urin, stir. mún)