Hrvatski jezični portal

mlàdikovina

mlàdikovina ž

Izvedeni oblici
jednina
N mladikovina
G mladikovine
D mladikovini
A mladikovinu
V mladikovino
L mladikovini
I mladikovinom
množina
N mladikovine
G mladikovina
D mladikovinama
A mladikovine
V mladikovine
L mladikovinama
I mladikovinama
Definicija
reg. mlada šuma, mladi gaj, mlada stabla