Hrvatski jezični portal

mȍčvārka

mȍčvārka ž 〈G mn -arākā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N močvarka
G močvarke
D močvarki
A močvarku
V močvarko
L močvarki
I močvarkom
množina
N močvarke
G močvaraka / močvarka / močvarki
D močvarkama
A močvarke
V močvarke
L močvarkama
I močvarkama
Definicija
bot. biljka (Litorella uniflora) iz porodice trpuca (Plantaginaceae)