Hrvatski jezični portal

mȑkōst

mȑkōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N mrkost
G mrkosti
D mrkosti
A mrkost
V mrkosti
L mrkosti
I mrkošću / mrkosti
množina
N mrkosti
G mrkosti
D mrkostima
A mrkosti
V mrkosti
L mrkostima
I mrkostima
Definicija
1. osobina onoga koji je mrk; smrknutost
2. svojstvo onoga što je mrko; mračno, tamno, zagasito