Hrvatski jezični portal

mẕtav

mẕtav prid.odr. mȓtvī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N mrtav
G mrtva
D mrtvu
A mrtva / mrtav
V mrtvi
L mrtvu
I mrtvim
množina
N mrtvi
G mrtvih
D mrtvim / mrtvima
A mrtve
V mrtvi
L mrtvim / mrtvima
I mrtvim / mrtvima
 
srednji rod
jednina
N mrtvo
G mrtva
D mrtvu
A mrtvo
V mrtvo
L mrtvu
I mrtvim
množina
N mrtva
G mrtvih
D mrtvim / mrtvima
A mrtva
V mrtva
L mrtvim / mrtvima
I mrtvim / mrtvima
 
ženski rod
jednina
N mrtva
G mrtve
D mrtvoj
A mrtvu
V mrtva
L mrtvoj
I mrtvom
množina
N mrtve
G mrtvih
D mrtvim / mrtvima
A mrtve
V mrtve
L mrtvim / mrtvima
I mrtvim / mrtvima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N mrtavi
G mrtavog / mrtavoga
D mrtavom / mrtavome / mrtavomu
A mrtavog / mrtavi
V mrtavi
L mrtavom / mrtavome / mrtavomu
I mrtavim
množina
N mrtavi
G mrtavih
D mrtavim / mrtavima
A mrtave
V mrtavi
L mrtavim / mrtavima
I mrtavim / mrtavima
 
srednji rod
jednina
N mrtavo
G mrtavog / mrtavoga
D mrtavom / mrtavome / mrtavomu
A mrtavo
V mrtavo
L mrtavom / mrtavome / mrtavomu
I mrtavim
množina
N mrtava
G mrtavih
D mrtavim / mrtavima
A mrtava
V mrtava
L mrtavim / mrtavima
I mrtavim / mrtavima
 
ženski rod
jednina
N mrtava
G mrtave
D mrtavoj
A mrtavu
V mrtava
L mrtavoj
I mrtavom
množina
N mrtave
G mrtavih
D mrtavim / mrtavima
A mrtave
V mrtave
L mrtavim / mrtavima
I mrtavim / mrtavima
Definicija
1. koji je prestao živjeti, u kojemu više nema bioloških procesa; uginuo (za životinju), umro (za čovjeka), uvenuo (o biljkama)
2. meton. u kome ili u čemu nema više karakteristične aktivnosti, lišen živosti
3. za pojačavanje značenja [mrtav pijan jako pijan; mrtav umoran jako umoran; mrtav hladan posve hladnokrvan]
4. term. koji nije u funkciji, koji ne radi (o dijelovima instalacija, cijevima kroz koje ne protječe voda iz vodovodne mreže, električnim vodovima itd.), opr. žȋv
Sintagma
mrtva priroda lik. slikarska tema intimna zatvorenog prostora;
mrtva ruka pravn. u feudalizmu, oznaka za neotuđivost vlasništva nepokretnih dobara;
mrtva sezona ekon. dio godine kada je potražnja za uslugama ili određenim proizvodima na najnižoj razini;
mrtva točka tehn. položaj prigona u kojem pogonski dio ne može pokrenuti zagonjeni (npr. kod stapnih mehanizama);
mrtva utrka sport natjecanje u kojem su dva ili više natjecatelja posve izjednačeni na prvom mjestu;
mrtvi teret teret kojim se povećava stabilnost plovila; balast;
mrtvo more, v. mȏre Δ;
mrtvo slovo na papiru propis kojim se nitko ne osjeća obvezan
Frazeologija
doći do mrtve točke naći se u položaju bez rješenja;
mrtva usta ne govore onaj koji je umro ne može više svjedočiti;
na mjestu mrtav naglo umrijeti, poginuti;
samo preko mene mrtvoga to neću dopustiti da se učini ni pod cijenu smrti
Onomastika
top. (uglavnom hidronimi za kaljuže i kanale, ali i zaseoke): Mrtvàca (riječna bara, Osijek), Mẕtvača (stari riječni rukavci u Podravini), Mȓtvaj (potok, Osijek), Mẕtvaja (bara, Baranja), Mẕtvaje (zemljište, Bjelovar), Mẕtvāk (zaselak), Mẕtvica (kanal u Podravini, nekoliko manjih potoka i bara), Mẕtvičica (pritok Save), Mȓtvā bȁra (potok, Osijek), Mȓtvā čȁtrnja (bara), Mȓtvā Ódra (potok), Mẕtvalj vrȅlo itd.
Etimologija
prasl. *mьrtvъ (stsl. mrъtvъ, rus. mërtvyj, polj. martwy) ← ie. *mrtwos (lat. mortuus, skr. mrtas)