Hrvatski jezični portal

bádem

bádem m

Izvedeni oblici
jednina
N badem
G badema
D bademu
A badem
V bademe
L bademu
I bademom
množina
N bademi
G badema
D bademima
A bademe
V bademi
L bademima
I bademima
Definicija
1. bot. sredozemna drvenasta vrsta (Amygdalus sativa) iz porodice ruža (Rosaceae)
2. plod te biljke s ukusnom jezgrom; bajam, mandula, mendula
3. kat. znak božanskog odobravanja ili naklonosti, simbol Blažene Djevice Marije
Sintagma
badem-pirlit utkane šare u obliku badema na domaćem platnu;
badem zejtin reg. zast. bademovo ulje
Etimologija
tur.perz. bādām, bādam ← skr. badama-