Hrvatski jezični portal

bȁčva

bȁčva ž 〈G mn bȁčāvā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N bačva
G bačve
D bačvi
A bačvu
V bačvo
L bačvi
I bačvom
množina
N bačve
G bačava / bačva / bačvi
D bačvama
A bačve
V bačve
L bačvama
I bačvama
Definicija
1. posuda za tekućine, osobito za vino ili rakiju, obično drvena, uobručena [bačva bez dna ulaganje kojemu se ne vidi kraj]; badanj, lagav, vjedro
2. stara mjerna jedinica obujma tekućine i sipkih tvari; baril
3. stara mjerna jedinica mase do 1000 kg; tona
Sintagma
bačva baruta pren. područje na kojemu stalno prijeti ratna opasnost
Frazeologija
debeo kao bačva vrlo debeo;
(govoriti) kao iz bačve razg. imati dubok muški glas;
pijan ko bačva razg. jako pijan;
čep na bačvu, v. čep
Onomastika
pr.: Bȁčvār (Ozalj, Sisak, Garešnica)
top. (u mikrotop. javlja se kao toponomastička metafora): Bȁčvice (dio grada Splita; naselja): Bȁčva (Poreč, 17 stan.)
Etimologija
prasl. *bъči (strus. bъčьvь, češ. bečva) ← vulg. lat. buttia