Hrvatski jezični portal

násīlje

násīlje sr

Izvedeni oblici
jednina
N nasilje
G nasilja
D nasilju
A nasilje
V nasilje
L nasilju
I nasiljem
množina
N nasilja
G nasilja
D nasiljima
A nasilja
V nasilja
L nasiljima
I nasiljima
Definicija
1. primjena sile protiv volje ili prava onoga na kome se primjenjuje
2. postupak protiv prirode ili duha čega koji se provodi na silu
3. pravn. a. protupravna uporaba fizičke sile b. neugodnost koja je posljedica takvoga čina