Hrvatski jezični portal

násēlje

násēlje sr

Izvedeni oblici
jednina
N naselje
G naselja
D naselju
A naselje
V naselje
L naselju
I naseljem
množina
N naselja
G naselja
D naseljima
A naselja
V naselja
L naseljima
I naseljima
Definicija
razg.
1. svaka naseobina bez obzira na veličinu (grad, selo)
2. manja naseobina koja nema izrazita obilježja grada, a nije ni selo, jer se mnogi stanovnici ne bave poljoprivredom
3. dio grada (osobito novoizgrađen)
Etimologija
✧ na- + v. selo