Hrvatski jezični portal

nȁobrazba

nȁobrazba ž 〈G mn nȁobrāzbā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N naobrazba
G naobrazbe
D naobrazbi
A naobrazbu
V naobrazbo
L naobrazbi
I naobrazbom
množina
N naobrazbe
G naobrazba / naobrazbi
D naobrazbama
A naobrazbe
V naobrazbe
L naobrazbama
I naobrazbama
Definicija
1. ukupnost znanja, vještina i odgoja stečena učenjem; obrazovanost
2. a. sustav obrazovanja [visoka naobrazba; niska naobrazba] b. poučavanje koje se izvodi u tom sustavu
Sintagma
fakultetska naobrazba;
formalna naobrazba službeno priznata naobrazba stečena u obrazovnim institucijama
Etimologija
✧ na- + v. obraz