Hrvatski jezični portal

Lȉma

Lȉma ž

Definicija
glavni grad Perua, 6.414.500 stan.