Hrvatski jezični portal

lȅktor

lȅktor m

Izvedeni oblici
jednina
N lektor
G lektora
D lektoru
A lektora
V lektore
L lektoru
I lektorom
množina
N lektori
G lektora
D lektorima
A lektore
V lektori
L lektorima
I lektorima
Definicija
1. nastavnik praktičar na visokim školama (ob. za strane jezike)
2. osoba koja čita i jezično-stilski ispravlja i dotjeruje rukopise
3. kat. a. drugi po redu od četiriju nižih činova svećenstva b. v. čitač (4)
4. kazal. učitelj jezika i pravilnog izgovora u kazalištu
Onomastika
pr. (prema zanimanju, od zast. značenja učitelj, čitač): Lȅktorić (Velika Gorica)
Etimologija
lat. lector: čitač ≃ legere: čitati