Hrvatski jezični portal

lèpton2

lèpton2 m 〈G leptóna〉

Definicija
fiz. elementarna čestica na koju ne djeluje jaka nuklearna sila (jaka interakcija), svi leptoni su fermioni (elektron, mion i tau čestica te tri odgovarajuća neutrina)
Etimologija
grč. leptós: sitan + -on