Hrvatski jezični portal

àdjūtor

àdjūtor m

Definicija
onaj koji pomaže (npr. u crkvenim službama); adjuvant