Hrvatski jezični portal

adjútum

adjútum m

Definicija
pomoć, pripomoć (u naravi); adjuvat, potpora, doplatak, plaća
Etimologija
lat. adiutum ← adiuvare: pripomoći ≃ ad- + iuvare: pomoći