Hrvatski jezični portal

atònija

atònija ž

Izvedeni oblici
jednina
N atonija
G atonije
D atoniji
A atoniju
V atonijo
L atoniji
I atonijom
množina
N atonije
G atonija
D atonijama
A atonije
V atonije
L atonijama
I atonijama
Definicija
1. pat. mlitavost organa, mišića i tkiva, gubitak tonusa [atonija želuca; atonija maternice]
2. lingv. izostanak naglaska na nekom slogu ili riječi
3. bezglasnost, bezvučnost
Etimologija
grč. atonía: mlitavost, v. atona, v. atonički