Hrvatski jezični portal

líčiti

líčiti (što) nesvrš.prez. lȋčīm, pril. sad. líčēći, gl. im. líčēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
ličiti
 
prezent
jednina
1. ličim
2. ličiš
3. liči
množina
1. ličimo
2. ličite
3. liče
 
futur
jednina
1. ličit ću
2. ličit ćeš
3. ličit će
množina
1. ličit ćemo
2. ličit ćete
3. ličit će
 
imperfekt
jednina
1. ličah
2. ličaše
3. ličaše
množina
1. ličasmo
2. ličaste
3. ličahu
 
perfekt
jednina
1. ličio sam
2. ličio si
3. ličio je
množina
1. ličili smo
2. ličili ste
3. ličili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam ličio
2. bio si ličio
3. bio je ličio
množina
1. bili smo ličili
2. bili ste ličili
3. bili su ličili
 
imperativ
jednina
2. liči
množina
1. ličimo
2. ličite
 
glagolski prilog sadašnji
ličeći
 
glagolski pridjev aktivni
ličio, ličila, ličilo
ličili, ličile, ličila
 
glagolski pridjev pasivni
ličen, ličena, ličeno
ličeni, ličene, ličena
Definicija
prevlačiti bojom; bojati
Etimologija
v. lȋk