Hrvatski jezični portal

Lùcija

Lùcija

Definicija
1. v.
2. Sv. mučenica iz doba cara Dioklecijana, slavi se 13. prosinca u Dalmaciji, s posebnim ceremonijalom u Švedskoj kao početak božićnih svečanosti; zaštitnica je vida
Onomastika
♦ ž. os. ime (svetačkoga podrijetla usp. Jasna, Klara, Svjetlana); isto: Lucijána; hip.: Lúca, Lúce; Lùcijān m. os. ime
pr.: Lȕc (Međimurje, I Slavonija, ← mađ.), Lúca (Grubišno Polje, sred. Dalmacija), Lùcek (Ðurđevac, Novi Marof), Lúcić (Lȕcić) (1450, Drniš, Kordun, Posavina), Lùcija (Županja, Kaštela), Lucìjanić (100, Karlovac, Pokuplje), Lucìjetić (Makarska), Lúcin (150, Zadar, S Dalmacija), Lẉcović (Rijeka, Slavonija), Lúčić (3300, Dalmacija, Posavina, Primorje, v. i Luka)
Etimologija
lat. Lucia ← lux: svjetlost