Hrvatski jezični portal

log2

log2 (izg. lȍg) m

Izvedeni oblici
jednina
N log
G loga
D logu
A log
V logu
L logu
I logom
množina
N logovi
G logova
D logovima
A logove
V logove
L logovima
I logovima
Definicija
1. kronološki zapis relevantnih aspekata putovanja broda ili aviona
2. inform. bilo koji od kronoloških zapisa u kojima se evidentiraju npr. upotreba kompjuterskog sistema, promjene podataka i sl.
Sintagma
log out (off) (izg. log ȁut/ȍf) inform., v. log out;
log in (on) (izg. log ȋn/ȍn) inform., v. log in
Etimologija
engl. unositi, upisati