Hrvatski jezični portal

lȏgor

lȏgor m

Izvedeni oblici
jednina
N logor
G logora
D logoru
A logor
V logoru / logore
L logoru
I logorom
množina
N logori
G logora
D logorima
A logore
V logori
L logorima
I logorima
Definicija
1. uređeno privremeno prebivalište u prirodi istraživača, planinara, vojnika itd. [posljednji logor]
2. pov. a. mjesto sakupljanja velikog broja na silu dovedenih ljudi radi iskorištavanja njihova rada i likvidacije [koncentracijski logor; sabirni logor] b. pov. jedinica u organizaciji ustaškog pokreta, odgovara području kotara u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Etimologija
njem. Lager