Hrvatski jezični portal

make-up

make-up (izg. mȇjk ȁp) m

Definicija
1. kozmetička sredstva za uljepšavanje lica [kvalitetan make-up]
2. izgled nakon primjene tih sredstava [dobar ti je make-up]
3. pren. dotjerivanje nekog mjesta, neke zgrade i sl.
Etimologija
engl.