Hrvatski jezični portal

lupus

lupus (izg. lȕpus) m

Definicija
1. zool., v. vuk (1a)
2. pat. upala kože s karakterističnim leptirastim crvenilom lica (obraza)
3. pat. sistemska autoimuna bolest koja zahvaća kožu, zglobove, bubrege i jetru
4. bot. vrsta raznobojnog poljskog i vrtnog cvijeća (Lupinus)
Sintagma
lupus in fabula (izg. lupus ȉn fȃbula) »vuk u priči«, kaže se kad se tko pojavi u trenutku dok se o njemu govori: »Mi o vuku, a vuk na vrata«;
lupus pernio (izg. lupus pȅrnio) pat. oblik kožne tuberkuloze koja razara veće dijelove nosa, obraza i dr.
Onomastika
pr. (ponekad prevedena prezimena tipa Vuković, Vučina, usp. vuk): Lẉpi (Hvar, sred. Dalmacija, ← tal.), Lẉpis (Korčula, J Dalmacija)
Etimologija
lat.