Hrvatski jezični portal

vẉk

vẉk m 〈V vẉče, N mn vẉci/vȕkovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N vuk
G vuka
D vuku
A vuka
V vuče
L vuku
I vukom
množina
N vukovi
G vukova
D vukovima
A vukove
V vukovi
L vukovima
I vukovima
jednina
N vuk
G vuka
D vuku
A vuka
V vuče
L vuku
I vukom
množina
N vukovi
G vukova
D vukovima
A vukove
V vukovi
L vukovima
I vukovima
Definicija
1. zool. a. sisavac mesožder (Canis lupus) iz porodice pasa b. v. pirka
2. pren. oštar, zajedljiv, svadljiv čovjek
3. a. oruđe kojim se natežu obruči na bačvu b. gornja strana brda u tkalačkom stanu
4. oteklina ili rana, izazvana trenjem i znojenjem (ob. pod pazuhom ili u preponama)
Frazeologija
ako si ubio vuka baci ga i u jamu posl. svaki posao valja završiti do kraja;
gladan kao vuk vrlo gladan;
izjeo (pojeo) vuk magare (magarca) nikom ništa, prošlo je bez ikakvih posljedica, zataškana je neugodna stvar;
krsti vuka, a vuk u goru za onoga kome ne vrijedi davati dobre savjete;
mi o vuku, a vuk na vrata kaže se za onoga koji naiđe u času kad se o njemu govori;
mrtvome vuku rep mjeriti posl. lako je izricati stroge sudove nad onim tko više nije živ i kojega se više nema tko zašto bojati;
ne jedu vuci meso po poruci dobro je da svaki svoj posao uradi sam;
neka je i vuk sit i koze (ovce) cijele (i vuci siti, i ovce na broju) svima je po volji, svi su zadovoljni;
platiti (platio) kao vuk kožom, v. koža ⃟;
postaviti vuka za pastira, dati vuku kozliće pasti, dati vuku da čuva ovce povjeriti komu ono što se ne smije jer je on za to najopasniji (gramzivome povjeriti materijalna dobra, da čime upravlja i sl.);
star vuk pasja šala posl. kad čovjek izgubi prirodne snage, vlast ili moć onda se s njime lako obračunavaju mnogo slabiji i oni koji su ga se prije bojali = na stara (slaba) vuka i zec diže nogu;
tjerajući lisicu istjerao vuka, v. lisica ⃟;
vuci te izjeli reg. kletva upućena stoci;
vuk dlaku mijenja, a ćud nikada kaže se za onoga koji ne mijenja svoju narav (obično lošu);
u njemu (tebi itd.) vuci viju bijesan je (što slabo prikriva), nosi u sebi bijes [došao je s puta, našao nas u normalnom raspoloženju, a u njemu vidiš da vuci viju]
Onomastika
Vẉk m. os. ime (narodno, najproduktivnija profilaktička imenska osnova, osobito u dinarskoj i bosanskoj antroponimiji; tek od 18. st. vezuje se uglavnom uz pravosl.); isto: Vúco, Vùčeha, Vùčemil, Vȕčeta, Vùčina, Vȕčko, Vȕjica, Vújo, Vúkac, Vukàdin, Vùkal, Vùkan, Vȕkās, Vukàšin, Vúkić, Vȕkman, Vȕkmīr, Vȕkobrat, Vȕkoje, Vȕkomīl, Vȕkoslav, Vȕkota, Vúle i sl.
pr. (prema Kurt, prevedeno na tur.): Kùrtov (120, Biograd, Dalmacija), Kùrtović (1050, Kaštela, sred. Dalmacija, Osijek); (prema Wolf, ← njem.): Vòlf (790, Čabar, Gorski kotar, I Slavonija, Zagreb); (od imena, nadimačka i etnici): Ukálović (480, Zadar), Ukánović (Poreč), Ùkas (Šibenik, Dalmacija), Ûkić (310, Šibenik, Kaštela, sred. Dalmacija, Istra), Ùkošić (Pula), Ùkota (Pula, Istra), Ùkotić (Pula, Istra), Ùković (Opatija, Senj), Ùkušić (Pazin, Istra), Vȃlčić (540, Zadar, Zagreb, Primorje, Ozalj, Istra, v. i Valentin), Vàtavuk (210, Drniš, sred. Dalmacija, Zadar, v. i hvatati), Vèlček (Zagreb), Vélčić (230, Rijeka, Primorje, Krk, Zadar), Vlček (Garešnica, Rijeka, Z i I Slavonija), Vlk (Slavonski Brod, Zagreb), Vùcelić (170, Ogulin, Karlovac, Slavonski Brod), Vùcelja (Drniš, Pakrac, Zagreb, Knin), Vúcić (190, Drniš, Zadar, I Slavonija), Vùcković (140, Podravina, Samobor, Međimurje), Vúco (180, Sinj, sred. Dalmacija, Kutina), Vùčāj (Rijeka, Zagreb, Varaždin), Vùčājnik (Zaprešić, Križevci), Vùčajnk (Zaprešić, Krapina), Vúčak (650, Imotski, sred. Dalmacija, Knin), Vùčan (Grubišno Polje, Podravina), Vučánović (Rijeka, Osijek), Vùček (Slavonija, Moslavina), Vùčelić (Zagreb, Ploče), Vùčemīl (Imotski, Primorje), Vučèmilo (240, Sinj, Split, Bjelovar, Vukovar), Vučemílović (250, Našice, Slavonija, Zagora), Vùčenov (Rijeka, Vukovar, Zadar), Vučénović (750, Šibenik, Sisak, Baranja, Knin), Vȕčeta (Podravina, Slunj), Vùčetić (1610, Zadar, sred. Dalmacija, Otočac, Hvar), Vúčevac (Vinkovci, I Slavonija, Zagreb), Vẉčević (Omiš, Gospić), Vùčica (210, sred. Dalmacija, Dubrovnik, Slavonija), Vučíčević (320, Županja, Banovina, Slunj, Orahovica), Vùčičić (Solin, Split), Vùčić (1610, Ogulin, Sinj, sred. Dalmacija, Karlovac), Vučíćević (140, Dubrovnik, I Slavonija), Vučílovec (Dugo Selo), Vučilòvskī (150, Krapina, Valpovo, Prigorje), Vùčin (Turopolje), Vùčina (220, Jastrebarsko, Vinkovci, Dalmacija), Vùčinac (Vinkovci), Vùčinić (1120, Vrbovsko, Gvozd, Slavonski Brod), Vučínovec (Vrbovec, Ivanić Grad), Vučínović (200, Zagreb, Zadar, Primorje, Dvor), Vȕčkić (Zaprešić, Trogir, Turopolje), Vȕčko (330, I Slavonija, J Dalmacija, Split, Ðurđevac), Vȕčkov (Biograd, Split), Vȕčkovac (I Slavonija), Vučkovèčkī (Ivanec, Zagreb, Koprivnica), Vȕčkovic (Metković, Bjelovar), Vȕčkovič (Metković, I Slavonija), Vȕčković (4780, Sinj, Karlovac, Knin, Slavonski Brod, Metković, Zagora, J Dalmacija), Vȕćković (Zlatar Bistrica, Metković, Slunj), Vùica (170, Metković, Zadar, J Dalmacija), Vùičić (Dubrovnik, Nova Gradiška, Kordun, Sisak), Vúić (410, Vinkovci, Banovina, Županja, Otočac), Vúin (Split), Vuínac (Makarska, Metković, Split), Vuínović (Knin), Vùišāk (Dvor, Petrinja), Vùjačić (Dubrovnik, Pula), Vujadínović (Vinkovci, Zadar), Vujàklija (820, Glina, Banovina, Kordun), Vujáković (240, Sisak, Banovina, Knin, Kaštela), Vujánac (Daruvar, Osijek), Vùjanić (920, Knin, Banovina, Pakrac, Benkovac), Vujánović (500, Banovina, Gvozd, Slavonija), Vùjasić (Petrinja, Sisak), Vùjasin (360, Biograd, Sinj, Sisak, Virovitica, Novska), Vujasínović (890, Knin, Požega, Zadar, Vinkovci), Vujíšković (Dvor, Pokuplje, Bjelovar), Vùjat (Pula, Nova Gradiška), Vujátović (490, Knin, Banovina, Baranja), Vújčić (1320, J i sred. Dalmacija, Dvor, Split, v. i ujak), Vùjeva (120, Vinkovci, I Slavonija, Kaštela), Vùjević (970, Split, J Dalmacija, Zadar, Sinj), Vȕjica (240, Pula, Vinkovci, Zadar, Turopolje), Vȕjičić (680, Korenica, Sisak, Pula), Vújić (2060, Z i I Slavonija, Nova Gradiška, Podravina), Vújin (100, Zagreb, I Slavonija, Donji Lapac, Šibenik), Vùjina (Kaštela), Vujínović (310, Dubrovnik, Knin, Ðakovo, Split), Vùjisić (Split, Pula), Vújko (130, Šibenik, Knin), Vújkov (Našice), Vújkovac (Novska), Vújković (250, Daruvar, Slavonija, Benkovac), Vujmílović (Rijeka, Split), Vùjnić (100, Osijek, I Slavonija, Drniš, Split), Vùjnovac (180, Valpovo, I Slavonija), Vùjnović (2000, Gospić, Lika, Ogulin, Vrbovsko), Vujóšević (Vinkovci, Split), Vẉjović (280, Dubrovnik, Pula, Baranja), Vẉk (2060, Zagorje, Međimurje, Varaždin, Nova Gradiška), Vúkac (Vrbovec), Vukàdin (770, Knin, I Slavonija, Sinj), Vukadínović (850, I Slavonija, Korenica, Pakrac, Otočac), Vukàjlić (Slavonski Brod, Požega), Vukàjlija (Vukovar, Sisak), Vukájlović (240, Vukovar, Vinkovci, Cres-Lošinj), Vùkalić (Zagreb, Sisak), Vukáljević (Ðakovo, Zagreb), Vukálović (330, Novi Marof, Podravina, Prigorje, Slavonija), Vùkan (Sinj, Split, Vukovar), Vukánac (Obrovac), Vùkanović (120, Dubrovnik, I Slavonija), Vùkas (1220, Sinj, Ogulin, Dubrovnik, Benkovac, Vukovar), Vukásović (950, Sinj, sred. Dalmacija, I Slavonija), Vukàšin (340, Drniš, sred. Dalmacija, Dubrovnik, I Slavonija, Knin), Vukàšina (Biograd, Zadar), Vukašínec (Turopolje, Moslavina, Baranja), Vukašínović (530, Slavonija, Novska), Vùkava (Solin, Drniš), Vùkavić (Koprivnica), Vùkčević (500, Obrovac, Zadar, Gračac, Sisak, Knin), Vukdrágović (Karlovac), Vùkek (Čazma, Bjelovar), Vùkelić (4060, Zagreb, Primorje, Ogulin, Gospić), Vùkelja (310, Ogulin, sred. Dalmacija, Grubišno Polje), Vùkes (Ivanić Grad, Donja Stubica), Vùkešin (Varaždin, Zadar), Vùketić (Sisak, Baranja), Vukíčević (870, Šibenik, Vukovar, Glina, Drniš), Vúkić (2780, Zadar, Zabok, Dubrovnik, Pokuplje), Vukíćević (Zagreb, Rijeka, Pula), Vúkin (Karlovac, Ozalj, Požega), Vùkina (Vukȋna) (160, Ludbreg, Klanjec, Međimurje), Vukínovac (Sisak, Gvozd), Vùkliš (Pakrac, Sisak), Vùkman (900, Trogir, sred. Dalmacija, Sinj, Baranja), Vùkmanić (320, Pregrada, Duga Resa, Ogulin, Baranja), Vukmánović (350, Banovina, Z Slavonija), Vȕkmīr (Sisak, Našice, J Slavonija), Vùkmirica (100, Knin, Zadar, I Slavonija), Vùkmirić (Koprivnica, Sesvete, Ludbreg), Vukmírović (900, Lika, Knin, Kostajnica, Karlovac), Vùknić (130, Osijek, sred. i J Dalmacija), Vúko (330, Split, Sinj, I Slavonija), Vȕkobrād (Bjelovar, Sisak), Vȕkobradić (Bjelovar, Koprivnica), Vukobrádović (Moslavina), Vȕkobrat (120, Knin, Karlovac, Pula, Turopolje), Vukobrátović (630, Vojnić, Karlovac, Korenica, I Slavonija, Otočac), Vȕkoder (Otočac, Jastrebarsko), Vȕkoić (Križevci), Vȕkoja (930, I Slavonija, Zagreb, Požega, Biograd), Vȕkoje (360, Slavonski Brod, Baranja, Požega, Županja, Dubrovnik), Vukójević (930, I Slavonija, Knin, Dubrovnik), Vùkojić (Bjelovar), Vùkolić (Sisak, Pakrac), Vȕkoman (Sinj), Vukòmānčić (Moslavina), Vukománović (350, I Slavonija, Podravska Slatina, Posavina), Vùkonić (130, Rijeka, Delnice, Prigorje), Vȕkorēp (100, Dubrovnik, Split, Dvor, Metković), Vȕkorepa (610, Split, sred. Dalmacija, Drniš, Županja), Vȕkosav (240, Vrgorac, J Dalmacija), Vukòsavić (Vinkovci, Dubrovnik), Vukosávljević (440, I Slavonija, Sisak, Pakrac), Vȕkoša (160, Zadar, Rijeka), Vȕkošić (110, Slunj, Ivanić Grad, Ðurđevac), Vùkota (Sisak, Rijeka, Daruvar), Vùkotić (420, Sisak, Novska, Dubrovnik, Koprivnica), Vẉkov (160, Šibenik, Vinkovci), Vùkovčan (Duga Resa, Zagreb), Vẉković (11.930, I Slavonija, Ogulin, Lika, Zagora), Vukovìnskī (Samobor, Zagreb, Zaprešić), Vukovójac (Otočac, Kaštela), Vukòvskī (Ivanec, Orahovica, Podravska Slatina), Vùkres (Ðurđevac), Vùksan (950, Gvozd, Benkovac, Otočac, Imotski), Vùksanić (240, Valpovo, I Slavonija, Baranja), Vuksánović (710, Slavonski Brod, Slavonija, Sisak), Vȕkša (510, Benkovac, S Dalmacija, Metković, Donji Lapac), Vùkšan (Ðurđevac, Virovitica, Dugo Selo), Vùkšević (Zadar), Vȕkšić (1390, Šibenik, Nova Gradiška, sred. Dalmacija, Virovitica, Osijek), Vùkšinić (Slavonski Brod, Pokuplje), Vùkusić (Split, Vrgorac), Vùkušić (2310, Primorje, sred. Dalmacija, Drniš, Omiš), Vulánović (Zagreb, Dubrovnik), Vȕlās (120, Split, sred. Dalmacija, Zagreb), Vùlčik (Vukovar, I Slavonija), Vulèlija (160, Benkovac, S Dalmacija), Vulèsica (Zadar, Pula), Vȕleša (Dubrovnik), Vȕleta (490, Sinj, Zadar, Slavonski Brod, Vrgorac), Vùletić (2450, Lika, Kordun, Zagora, Imotski), Vùletin (160, Kaštela, sred. Dalmacija, Zagreb), Vùlević (Split, Zagreb), Vulíčević (Dubrovnik, Karlovac, Obrovac), Vúlić (1740, Split, Zadar, Našice, Omiš, Obrovac), Vȕlin (430, Biograd, Šibenik, Zadar, I Slavonija)
top. (naselja): Vúčak (Donja Stubica, 471 stan.), Vúčani (Čazma, 92 stan.), Vučetínec (Čakovec, 558 stan.), Vùčēvci (Ðakovo, 368 stan.), Vùčevica (Solin, 94 stan.), Vučìlčevo (Grad Zagreb, 159 stan.), Vùčinići (Vrbovsko, 80 stan.), Vùčipolje (Sinj, 174 stan.; Gračac, 66 stan.), Vȕčjak Feríčanačkī (Našice, 293 stan.), Vȕčkovac (Našice, 487 stan.), Vújići Vojákovačkī (Križevci, 61 stan.), Vújnovići (Vrbovsko, 83 stan.), Vukánovec (Čakovec, 286 stan.), Vùkelić (Ogulin, 34 stan.), Vùkelići (Vrbovsko, 25 stan.), Vùketić (Ozalj, 37 stan.), Vȕkmanić (Karlovac, 360 stan.), Vȕkoder (Karlovac, 171 stan.), Vukójevica (Požega, 105 stan.), Vukòmerić (Grad Zagreb, 88 stan.), Vukójēvci (Našice, 983 stan.), Vukóševac (Sisak, 129 stan.), Vẉkova Gòrica (Duga Resa, 115 stan.), Vẉkovec (Križevci, 149 stan.), Vukòvije (Daruvar, 103 stan.), Vùkōvje Zèlinskō (Sveti Ivan Zelina, 77 stan.), Vẉkovo Bȑdo (Jastrebarsko, 18 stan.), Vúkovo Sȅlo (Grad Zagreb, 325 stan.), Vȕkovōj (Ivanec, 174 stan.), Vùksani (Ozalj, 14 stan.), Vùkšin Šípak (Jastrebarsko, 461 stan.), Vùkšinec Rijȇčkī (Križevci, 86 stan.)
Etimologija
prasl. *vьlkъ (stsl. vlьkъ, rus. volk, polj. wilk), lit. vilkas ← ie. *wlkwos (lat. lupus, grč. lýkos)