Hrvatski jezični portal

Àustrija

Àustrija ž

Izvedeni oblici
jednina
N Austrija
G Austrije
D Austriji
A Austriju
V Austrijo / Austrija
L Austriji
I Austrijom
Definicija
geogr.
1. pov. Habsburška Monarhija (do 1867)
2. srednjoeuropska država, 83.858 km2, 8.059.000 stan. (1996), glavni grad Beč, novčana jedinica šiling