Hrvatski jezični portal

mȁca

mȁca ž

Izvedeni oblici
jednina
N maca
G mace
D maci
A macu
V maco
L maci
I macom
množina
N mace
G maca
D macama
A mace
V mace
L macama
I macama
Definicija
reg. bat za razbijanje kamena; macola, malj
Etimologija
tal. mazzo