Hrvatski jezični portal

rȃsprava

rȃsprava ž

Izvedeni oblici
jednina
N rasprava
G rasprave
D raspravi
A raspravu
V raspravo
L raspravi
I raspravom
množina
N rasprave
G rasprava
D raspravama
A rasprave
V rasprave
L raspravama
I raspravama
Definicija
1. sustavno razmatranje nekog pitanja, spis u kojem se svestrano razmatra neka opsežnija tema
2. pravn. rješavanje spora na sudu; sudski pretres; suđenje, ročište
3. usmeno raspravljanje; debata, diskusija, razmatranje [žestoka rasprava; predmet rasprave; otvaram raspravu; zaključujem raspravu]